Gilde-BT Foundation
Hart voor mens en maatschappij
Gilde-BT wil graag een bijdrage leveren aan een betere samenleving. Dat doen wij onder meer door goede doelen financieel te steunen. Ook willen wij graag projecten en organisaties steunen die zich belangeloos inzetten voor mens en maatschappij. Om concreet invulling te geven aan deze bijdrage aan een betere samenleving, is de Gilde-BT Foundation opgericht. Van elke € 1.000,- omzet, schenkt Gilde-BT € 1,- aan de Gilde-BT Foundation. Een commissie bepaalt jaarlijks aan welke goede doelen en evenementen dit bedrag besteed wordt.
 
De Gilde-BT Foundation steunt de volgende goede doelen, projecten
en organisaties: 
Vanuit de Gilde-BT Foundation worden ook enkele eenmalige acties en evenementen ondersteund: