Proces

Voorbereidingsfase:In deze fase wordt de klantvraag geanalyseerd en geïnventariseerd. Tevens wordt door middel van een opdrachtdefinitie een globaal plan van aanpak opgesteld.

Implementatie- en uitvoeringsfase:Tijdens de implementatiefase worden de overeengekomen processen ingeregeld bij de backoffice. De gedefinieerde procedures worden qua capaciteit en systemen gedefinieerd, ontwikkeld en getraind.

In de uitvoeringsfase wordt het proces beheerst en volgens de overeengekomen procedures uitgevoerd.

 

Monitoring- en evaluatiefase


Regelmatig worden de uitvoering en resultaten (metingen) geëvalueerd, door middel van rapportages en registraties.

Prestaties worden beoordeeld en afgezet tegen de vooraf opgestelde afspraken.