Opleidingsmanagement

Gilde-BT Software levert specifiek voor branches oplossingen om opleidingsmanagement optimaal te beheren.

Actief opleidingsmanagement gericht op 4 sectoren

Gilde-BT is al 14 jaar actief in de softwareontwikkelingsmarkt en heeft daardoor een zeer hoge mate van kennis en inzicht in ontwikkeling, beheer en sturing van (opleidings-)processen en subsidiebeheer. Wij maken gebruik van de nieuwste technieken en leveren de hoogste security.

Meer dan 20 jaar

ervaring in het

organiseren van opleidingen

 

Opleidingsmanagement

Uitzendsector

Zowel voor de eigen medewer-kers als voor de Flexkrachten biedt Gilde-BT de oplossing om gestructureerd opleidingen te beheren en te managen.

Uitzendsector

Uitgebreide autorisatiestructuur
Centrale inkoop
Studiecontracten
Communicatiematrix

Lees meer

Opleidingsmanagement

Zorgsector

Gericht om in de verzorging en verpleging medewerkers vanuit eigen verantwoordelijkheid op te leiden en bij te scholen, ook in het kader van de BIG-wet.

Zorgsector

Opleidingskaart
BIG-registratie
Zelfsturende teams
Koppeling HRM-pakket

Lees meer

Opleidingsmanagement

Bedrijven

Voor opleidingsinstituten of grote bedrijven met een afdeling opleidingen implementeren wij opleidingsmanagement afgestemd op het bedrijfsproces.

Bedrijven

Inzicht in opleiden
Centrale inkoop
Competentiemanagement
Interne en externe trainingen

Lees meer

Opleidingsmanagement

Transportopleider

Speciaal voor grote transport-opleiders heeft Gilde-BT een ERP-applicatie ontwikkeld die planning en uitvoering van de opleidingen in detail managet.

Transportopleider.nl

Volledig ERP-pakket
100% webbased
Code 95 bevoegheden
TOP-koppeling

Lees meer

Gilde-BT Software opleidingsmanagement in cijfers

 

Voor iedere gebruiker de juiste portal

Frontportal


Onze applicaties worden op uw huisstijl afgestemd. Nieuwe klanten worden via Google direct naar de juiste pagina geleid om zo snel mogelijk juist te worden geïnformeerd of om direct in te schrijven.

Zo maken wij gebruik van:
• friendy URL's  SEO;
• adaptive UI (geoptimaliseerd voor smartphone/tablet).


  
  Eenvoudig aanmelden voor een training via de frontportal in uw eigen huisstijl.

Klantportal


Alle informtatie netjes bij elkaar in een "MIJN" portal. Per gebruikersrol bieden we zo de optimale gebruikersinterface.

Wij hebben een portal voor onder andere:
• het klantbedrijf;
• de deelnemer;
• de trainer;
• een examinator.  Overzicht in de status van uw processen. Volledig op uw gebruikersrol afgestemd.