Externe koppelingen

Koppelingen met HRM-pakketten, pensioenfondsen, E-learning, ERP- of financiële pakketten hebben prioriteit.

Uitwisseling van data

Het succes van onze applicaties is afhankelijk van de accuraatheid van data. Zo zal uw HRM-applicatie data-eigenaar zijn van het grootste deel van uw medewerkergegevens. Om in onze applicaties ook te kunnen beschikken over de juiste actuele data is een koppeling met de HRM-applicatie van groot belang!

Technisch is het

opzetten van een koppeling

een koud kunstje

Datauitwisseling in praktijk


Voor alle data in een organisatie is aan te duiden welke applicatie eigenaar is voor welke data. In de applicaties van Gilde-BT wordt dit geïmplementeerd via een apparte tussenlaag (SOA) en eventueel ook direct geïntegreerd in specifieke applicatieonderdelen. Hierdoor bevatten onze applicaties data die up-to-date zijn.

Om een voorbeeld te geven:

Een koppelingen tussen een applicatie van Gilde-BT en een financieel systeem bevat standaard drie datastromen:

• Debiteurgegevens naar het financieel pakket pushen.
• Factuurgegevens naar het financieel pakket pushen.
• Betaalgegevens ontvangen vanuit het financieel pakket.

Wij gebruiken een mix van data-uitwisselingstechnieken zoals JSON, XML, SOAP, FTPS, etc.

Inmiddels wisselen we gegevens uit met meer dan 25 verschillende applicaties. Is uw applicatie voorbereid op data-uitwisseling, dan is een koppeling eenvoudig te realiseren.