Subsidiebeheer portals

Wij zijn Nederlands grootste leverancier van Subsidieportals waarin de activiteiten en de verantwoording worden geadministreerd. Via Web-based portals wordt het indienen en verantwoorden van subsidie sterk vereenvoudigd.

Grootste aanbieder van subsidiebeheer applicaties

Gilde-BT levert oplossingen voor de grotere Nederlandse subsidieregelingen. In samenwerking met enkele toonaangevende subsidiebureaus in Nederland zoals PNO-consultants, Leap en WeCreate Consulting hebben wij gebruiksvriendelijke applicaties ontwikkeld die subsidie-aanvraag en -verantwoording eenvoudig maken.

Subsidiebeheer

beheersbaar en eenvoudig

voor de eindgebruiker

 

Web-based applicaties

Sectorplan

Gilde-BT is de grootste leverancier van web-based software voor het beheren van de Sectorfonds administratie.

Sectorplan

Eenvoudige interface
Sturing op complete dossiers
Diverse kostensoorten
Inclusief backoffice support

Lees meer

Web-based applicaties

Praktijkleren

Applicatie Praktijkleren-Online.nl via de samenwerking tussen Gilde-BT en PNO Consultants.

Praktijkleren

Centrale verwerking
Duidelijke voortgang
Voorkomt last-minute werk
Geen dubbele invoer

Lees meer

Web-based applicaties

WBSO

Voor WBSO dé oplossing voor het beheer van aanvragen, urenregistratie en verantwoording.

WBSO

Eenvoudig aanvraagproces
Duidelijke urenadministratie
Sturing op dossiervorming
Voortgangsbewaking

Lees meer
Referenties
 

In het kader van subsidieregistratie en beheer heeft Gilde-BT opdrachten uitgevoerd voor o.a.:Financiële tegemoetkomingen en opleidingssubsidies

Bij scholing van werkenden bieden brancheverenigingen en overheid diverse mogelijkheden om subsidies te ontvangen.
Gilde-BT volgt de nationale en Europese ontwikkelingen op dit gebied.
Gedurende het opleidingstraject biedt Gilde-BT advies en ondersteuning om in aanmerking te kunnen komen voor financiële tegemoetkomingen.

De volgende fondsen en regelingen bieden trainings- en cursusbijdragen, fiscale stimulansen, premies en subsidies: