ESF
Gilde-BT, uw partner in aanvraag en beheer van ESF-subsidies

ESF 2014-2020


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zet voor de ESF-periode 2014 – 2020 in op twee thema’s, te weten:

1. (re-)integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en
2. bevordering duurzame arbeidsinzet van werkenden.


In totaal is er in de periode tot 2020 zo’n 500 miljoen euro ESF beschikbaar voor re-integratie en duurzame inzetbaarheid. Het geld wordt vooral gebruikt om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en de re-integratie van onder meer jongeren, 55-plussers, arbeidsbelemmerden en (ex) leerlingen Praktijkonderwijs en VSO.

Subsidieaanvragen kunnen door de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s worden ingediend, evenals het UWV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Beheer uw ESF-subsidie met de Gilde-BT ESF Beheer Applicatie

ESF Beheer Applicatie


Via de ESF beheer Applicatie van Gilde-BT kunnen ESF-aanvragers op eenvoudige en voorspelbare wijze hun ESF-subsidie realiseren.
In de vorige ESF-programmaperiode 2007-2013 is het ESF-webportal van
Gilde-BT voor verschillende O&O-fondsen zoals SOOB (Beroepsgoederen-vervoer), Sectorfonds Luchtvaart, SOBB (Beveiligingsbranche), CA-ICT (ICT sector), Colland (agrarische sector), STOOF (uitzendbranche) en SFR (Recreatiebranche) succesvol ingezet en zijn meer dan 500.000 dossiers met in totaal meer dan € 100 miljoen aan projectkosten via de ESF-webportals van Gilde-BT verantwoord.

Optioneel


Gilde-BT verzorgt de verwerking van alle ESF-dossiers.
U kunt de gehele backoffice van uw ESF-project uitbesteden aan een team van professionele medewerkers die in het ESF webportal de dossiers controleren en verwerken conform de ESF-subsidie eisen.
Daarnaast richt Gilde-BT een helpdesk in waar men met vragen over (de verantwoording van) het ESF-project terecht kan.

Kenmerken ESF Beheer Applicatie

  • Webbased portal in de look-and-feel van de ESF-aanvrager

  • Alle partijen (bv. deelgemeenten, PrO/VSO scholen) eenduidige ‘ESF-proof’ formats en uniforme opbouw dossiers

  • Volledig in control: 24/7 realtime managementinformatie en signaalfunctie bij onderrealisatie

  • De digitale projectadministratie van alle betrokken organisaties op één centrale locatie digitaal beschikbaar en controleerbaar

  • Geautomatiseerde reminders (e-mail/ SMS) naar organisaties om dossiers volledig te krijgen en de realisatie van de subsidie te optimaliseren

  • Marktconformiteitsprocedure gewaarborgd in systeem

  • Snelle levering ESF-portal mogelijk door ruime ervaring


Meer info?


Neem contact met ons op:

  31 (0)77 320 2000 
 info@gilde-bt.nl

Contactpersoon:
Robert van der Meer