Subsidieregeling Praktijkleren
Gilde-BT beheert en regelt uw praktijklerensubsidie

Subsidie voor werkgevers die leerwerkplaatsen aanbiedenMet de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden. Een leerwerkplaats is een tijdelijke periode waarin een bedrijf of organisatie praktijkonderricht verzorgt voor een student of deelnemer. De subsidie is bedoeld om de kosten van de begeleiding in de praktijk voor werkgevers te verlagen.

Meer lezen over de subsidie Praktijkleren?


Alles over de Subsidie Praktijkleren vindt u in een handzaam informatiedocument, dat u hier kunt downloaden.

Infodocument subsidie Praktijkleren

Praktijkleren Online: uw administratie van praktijkleren volledig op orde conform de wettelijke eisen


Het aanvragen van de subsidie in het kader van Subsidieregeling praktijkleren vereist - vanzelfsprekend - dat de nodige gegevens moeten worden opgegeven en vastgelegd. Deze administratie moet actueel en aanwezig zijn op het moment dat de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een steekproefsgewijze controle uitvoert.

Zeker als het bedrijf meerdere leerwerkplaatsen heeft, vraagt het administreren, beheren en aanvragen van de subsidie de nodige accuratesse en capaciteit. Om dit proces soepel, veilig en snel te laten verlopen heeft Gilde-BT samen met PNO Consultants Praktijkleren Online ontwikkeld. Bedrijven die hier (gratis) gebruik van maken, profiteren van een systeem dat voldoet aan de wettelijke eisen, veilig is, altijd beschikbaar is en tot slot de mogelijkheid biedt om zonder eHerkenning aanvragen in te dienen.

Vraag een gratis proefaccount aan en bekijk de mogelijkheden


Eenmalig gegevens over werknemers, opleidingen en opleiders invoeren (ook bij meerdere aanvraagjaren), werken met meerdere aanvragers, importfaciliteiten, automatische controles van erkenningscodes en CREBO-nummers, reminders bij incomplete dossiers en managementinformatie: het zit er allemaal in.
Bekijk snel hoe gemakkelijk dit voor u kan zijn op Praktijkleren Online.

Komt u in aanmerking voor subsidie?


Denkt u dat uw organisatie in aanmerking komt voor praktijkleren, maar weet u het niet zeker?

Ga dan snel naar de portal
 
www.praktijkleren-online.nl

en kom hier in een paar simpele stappen achter.

Voor wie kan de Subsidieregeling praktijkleren aangevraagd worden?


Werkgevers die voor de volgende groepen een leerwerkplaats aanbieden kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren:
  • vmbo-leerlingen in het voortgezet beroepsonderwijs;
  • mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen;
  • hbo-studenten in de richting Techniek, Landbouw of Natuurlijke omgeving en die een combinatietraject werken en leren (duaal en deeltijd) volgen;
  • werknemers die tijdelijk bij een universiteit of onderzoeksinstituut worden aangesteld om zich te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper;
  • werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een private werkgever enerzijds en een universiteit of een instituut van de NWO of de KNAW anderzijds.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

 

U kunt maximaal € 2.700,- subsidie per leerwerkplaats ontvangen. Wilt u van de Subsidieregeling praktijkleren gebruik maken, dan moet uw aanvraag vóór 15 september (17.00 uur) zijn ingediend bij RVO, het uitvoeringsorgaan van de overheid.

Aanvragen doet u eenvoudig via Praktijkleren Online. Uitbetaling van de subsidie vindt, onder voorbehoud, plaats in december van het jaar dat de aanvraag is ingediend.

Meer info?


Neem contact met ons op:

  31 (0)77 320 2000 
 info@gilde-bt.nl

Contactpersoon:
Robert van der Meer